Re-integratie 2e spoor kan uitkomst bieden voor medewerkers met moeite om weer terug te keren naar de arbeidsmarkt. Het re-integreren naar een nieuwe baan kan vaak lastig zijn voor veel mensen. Wanneer ze op zoek zijn naar een nieuwe baan en het gevoel hebben dat ze de regie kwijt zijn of het overzicht verliezen, kan Sterker Werkt hier een goede ondersteuning in bieden.

Sterker Werkt heeft een professioneel traject ontwikkeld waarbij medewerkers onder de juiste begeleiding en met goede coaching een beter inzicht krijgen in hun kwaliteiten en valkuilen. We helpen bij het terug winnen van de regie en maken de mogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt overzichtelijk.

Re-integratie en valkuilen

Soms zijn er factoren die een grote rol spelen in het moeite hebben met re-integratie op de arbeidsmarkt. Dit kan bijvoorbeeld leeftijd zijn of het gebrek aan passende werkervaring. Er is ook mogelijk dat er bepaalde emoties en gevoelens in de weg staan bij het vinden van een nieuwe baan. Sterker Werkt biedt ruimte om deze emoties uiteen te zetten en om te buigen naar een nieuw herwonnen kracht. Hierdoor wordt het sollicitatie proces weer als een positieve uitdaging gezien. Positief blijven is wel één van de belangrijkste aspecten aan het re-integratie proces.

Sterker Werkt begeleidt iedereen die moeite ervaart in het vervolgen van hun loopbaan of reïntegratie na bijvoorbeeld een langdurige ziekte. Door gebruik te maken van een intensief maatwerk programma kunnen de adviseurs van Sterker Werkt de medewerken coachen, trainen, begeleiden en bemiddelen in het vinden van een nieuwe baan die bij ze past.

Re-integratie en coaching trajecten

De begeleiding en coaching trajecten voor re-integratie zijn zowel individueel als groepsgewijs in te zetten en is stapsgewijs opgebouwd. Door middel van een trainingsprogramma is er een sterke ondersteuning bij het solliciteren op passende vacatures en kan er worden bemiddeld en onderhandeld in de sollicitatie procedure. De professionals van Sterker Werkt zijn persoonsgericht en werken vanuit een passie voor de medewerkers. Hun motto is dat iedereen de baan moet kunnen uitoefenen die zij ambiëren en dat de weg hier naartoe zo kort mogelijk moet zijn.

Re-integratie en UWV

Sterker Werkt en UWV werken nauw samen als het aankomt op re-integratie. Sterker Werkt is erkend als jobcoach door UWV en beschikt over de nodige keurmerken en professionaliteit.

Subsidie Traject via Sterker Werkt

De CAO Metaal & Techniek verstrekt subsidie wanneer Sterker Werkt wordt ingezet voor een traject inzake Outplacement of Spoor 2 (Wet Verbetering Poortwachter) of gerelateerde re-integratie. Er zijn andere CAO’s in onderhandeling die onderstaande regelingen ook gaan opnemen. Check uw CAO naar deze regelingen.

Er zijn binnen deze CAO 3 subsidieregelingen beschikbaar:
1.Tegemoetkoming van 25% (maximaal € 1.250) in de kosten van Sterker Werkt. Als een werknemer niet kan terugkeren in het eigen bedrijf en werkgever en werknemer besluiten om de hulp in te roepen van Sterker Werkt, krijgt de werkgever 25% van de kosten van dit bedrijf (tot maximaal € 1.250) vergoed.
2. Re-integratiebijdrage van maximaal € 1.250
Als een werknemer uit dienst treedt en binnen 24 maanden bij een ander bedrijf passend werk heeft gevonden (met behulp van Sterker Werkt) dan ontvangt de ‘oude’ werkgever € 1.250,-, waarvan € 500,- bestemd is voor de ‘oude’ werknemer.
3. Individueel re-integratiebudget van maximaal € 1.000
Als een werknemer in dienst kan blijven bij de eigen werkgever, maar als daarvoor extra investeringen nodig zijn (coaching/begeleiding door Sterker Werkt), krijgt de werkgever maximaal € 1.000,- .

Neem voor verdere vragen over re-integratie en 2e spoor begeleiding contact met ons op.