Sterker Werk(t) heeft verschillende vacatures, deze worden 2-wekelijks ververst.

Interesse in een vacature? Klik op de vacature voor meer informatie.

Wij begeleiden bedrijven in het werken met mensen met een beperking of die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Deze vacatures zijn bedoeld voor werknemers:

  • met een Wajong-, WIA-, WSW- of WWB- status;
  • die onder de Participatiewet vallen;
  • die zijn opgenomen in het doelgroepenregister.

Bij uitzondering zitten er vacatures bij die geschikt zijn voor werknemers in een 2e spoor/outplacement traject, 55-plussers of reguliere werknemers.

Bij elke vacature wordt duidelijk vermeld voor wie de vacature is bedoeld.

Is een van de eerdergenoemde statussen/trajecten op u van toepassing, dan nodigen wij u uit te reageren. Wij verzoeken u om de status en/of traject duidelijk bij de sollicitatie te vermelden.

Sollicitaties, anders dan aangegeven bij de vacature, worden niet in behandeling genomen.