Sterker Werk(t) begeleidt bedrijven in het werken met mensen met een beperking of die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Wij hebben regelmatig diverse vacatures die geschikt zijn voor werknemers:

  • met een Wajong-, WIA-, WSW- of WWB- status;
  • die onder de Participatiewet vallen;
  • die zijn opgenomen in het doelgroepenregister;
  • bij uitzondering: werknemers in een spoor 2 of outplacement traject of 55-plussers.

Interesse? Neem dan contact met ons op via de mail: vacatures@sterkerwerkt.nl.