Sterker Werkt begeleidt mensen in hun thuissituatie om ze zelfstandiger, zelfredzamer, Sterker te maken. De methode van Sterker Wérkt.

Hoe Sterker Werkt?
We plannen eerst een kennismakingsgesprek, ontdekken de hulpvragen, bespreken de leerdoelen. Belangrijk is een vertrouwensband met de begeleider. Samen werken we aan de hand van een coachingsplan waarin persoonlijke doelen staan, die voor jou belangrijk zijn.

Doelen kunnen zijn:

 • Een goed ritme
 • Erbij horen
 • Nuttig bezig zijn
 • In beweging komen
 • Uitzicht krijgen op een betere toekomst
 • Verantwoordelijkheidsgevoel vergroten
 • Administratie op orde krijgen en houden
 • Enzovoort.

Wat doet Sterker Werkt ambulante begeleiding?
Begeleiden doen we door middel van gesprekken en/of activiteiten:

 • Activeren
 • Motiveren
 • Confronteren
 • Verantwoordelijkheid vergroten
 • Contact met sociaal netwerk
 • Enzovoort.

Voor wie?
Iedereen die vast loopt en graag vooruit geholpen zou willen worden. We gaan het gesprek aan en stellen doelen op waaraan gewerkt gaat worden.

Sterker WERKt
Sterker Werkt heeft de visie dat iedereen (uiteindelijk) baat heeft bij een goede dag invulling, dit kan bijvoorbeeld werk, vrijwilligerswerk, een opleiding of dagbesteding zijn. Dit doel hoeft in eerste instantie nog niet aan de oppervlakte te liggen, maar zal in de loop der tijd zeker aan bod komen. Door te werken aan de doelen die er in eerste instantie zijn, zal je sterker in je schoenen staan en ga je meedoen in de samenleving. Daar hoort dag invulling bij. Wanneer het zover is hebben we bij Sterker Werkt veel ervaring met het begeleiden van mensen naar een passende dag invulling. Het is fijn dat dit met dezelfde vertrouwde gezichten gerealiseerd kan worden en er geen nieuwe kennismaking gepland hoeft te worden.