Prestatieladder Socialer Ondernemen

Met het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) wordt u landelijk zichtbaar als een sociale ondernemer, een inclusieve organisatie.

Dit wordt door steeds meer bedrijven en gemeenten gebruikt bij het maken van keuzes aan wie een bepaalde opdracht gegund wordt.

 • Met de PSO erkenning toont u aan dat en hoeveel u bijdraagt aan werkgelegenheid van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Dat u maatschappelijk verantwoord onderneemt (MVO People).
 • Met de PSO vereenvoudigt u ook het aantonen van uw mate van social return bij inkoopopdrachten van de overheid of bedrijven die aan de overheid leveren. Gezien de participatiewet is dat iets wat steeds vaker een onderdeel is bij opdrachten en aanbestedingen.

 

Het keurmerk ”Prestatieladder Socialer Ondernemen”

 • Laat u uw klanten en samenwerkingspartners zien dat uw organisatie zich sterk maakt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Maakt het aantonen van social return eenvoudiger en voordeliger
 • Verhoogt de gunningsfactor bij opdrachten en aanbestedingen
 • Geeft inzicht en aansluiting bij de komende participatiewet

Het is meer dan keurmerk alleen

Met een erkenning toont u aan dat u meer dan gemiddeld bijdraagt aan werkgelegenheid voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Of op weg bent naar dit doel. Dat u zorgt voor passend werk, integratie binnen de organisatie, goede begeleiding en aandacht voor het functioneren en de ontwikkeling van deze medewerkers. De PSO is opgezet als een prestatieladder met 4 niveaus: een aspirant status en trede 1,2 en 3. Hoe hoger de trede hoe groter de bijdrage en daarmee ook de gunningsfactor bij opdrachten en aanbestedingen.

Ketenstimulatie

Als u diensten of producten inkoopt bij andere PSO gecertificeerde organisaties of sociale werkplaatsen telt dat op bij de score van uw erkenning en verhoogd de gunningsfactor bij opdrachten. Hierdoor wordt ook de omliggende keten gestimuleerd om socialer te ondernemen.

PSO in het kort

De PSO is een, door TNO ontwikkelde meetinstrument. Het meet de sociale prestaties van een organisatie, niet die van een onderliggend managementsysteem of werkproces. De toetsing of een organisatie voldoet aan de PSO-criteria vindt plaats door een onafhankelijke certificerende instantie.

Sterker Werk(t) is Distributeur van de PSO

Wij geloven dat dit keurmerk voor grote en kleinere ondernemingen een krachtig hulpmiddel is in het realiseren van een arbeidsmarkt waar iedereen welkom is, omdat alle partijen er voordeel aan hebben.

Toepasbaar voor het:

 • Aantonen van de mate van social return bij aanbestedingen en opdrachten.
 • Maken van beleid op social return en sturing op de uitvoering hiervan.
 • Maken van beleid op de participatiewet en sturing op de uitvoering hiervan.
 • Ondersteunen van bedrijven en gemeenten om de lokale arbeidsmarkt te stimuleren.

Sterker Werkt is gecertificeerd om u te begeleiden naar uw PSO Erkenning.

Maar nog veel belangrijker is dat we u op creatieve manier ondersteunen om de toegevoegde waarde van deze methodiek in te zetten.

Bijvoorbeeld:

 • Gezamelijke PSO instructie met ketenpartners (gedeelde kosten),
 • Faciliteren van bijeenkomsten van ketenpartners,
 • Duurzame sturing op het blijven voldoen aan de criteria tussen de auditmomenten,
 • Voorselectie van nieuwe medewerkers,
 • Begeleiden van leidinggevenden bij de aanname en de inzet van de nieuwe werknemers,
 • Slim inkopen door personeel collegiaal in of uit te lenen.

Wij zijn er trots op dat we distributeur zijn voor de Prestatieladder Socialer Ondernemen en delen onze kennis en ervaring graag met u.